Elbil

EU-kontroll – pris og etikk

Flere og flere tilbyr tjenesten «EU-kontroll», dette til tross for at det egentlig aldri har vært så dyrt å drive et kontrollorgan som nå!

I de senere år så har Statens vegvesen innskjerpet kravene til både utstyr og kompetanse, og mens jeg skriver så går høringsfristen ut for vegdirektoratets forslag til enda strengere krav, som vil påføre bransjen enda større kostnader.

Pr dags dato så er det noen aktører som utfører EU kontroll med tap! (og verre ser det ut til å bli)

Og hvorfor gjør de det?

La oss først se på historien

Kvalitet og regelverk i forbindelse med EU kontroll

Jobben vi utfører med EU kontroll er en statlig oppgave som er delegert til oss.

Dette er da en forvaltningsoppgave vi har fått tildelt av Statens vegvesen

Dette er også grunnen til at dette er strengt regulert og Statens vegvesen fører aktivt tilsyn med vår virksomhet.

(i Bilservice Gruppen har vi i tillegg valgt å underlegge oss en streng interkontroll som utføres av eksterne)

Alle verksteder som skal drive med EU kontroll må ha en egen godkjenning fra Statens vegvesen for Kontroll organ, dette gis til de som oppfyller kriteriene.

Her stilles det strenge krav til Kompetanse, lokaler, utstyr, rutiner og kvalitetssikringssystemer.

For oss er det viktig å gjennomføre en mest mulig riktig kontroll og oppfylle Statens vegvesen sine krav. Derfor bruker vi hvert år mye penger på kurs, etterutdanning, utstyr og kompetanse

EU-kontroll, pris og etikk

I Statens vegvesen sin forvaltning er Kontroll organ og bilverksted to adskilte virksomheter. Det er ikke akseptabelt å blande roller, riktignok er det tillatt i Norge med at samme firma har to godkjenninger, en for verksted og en for kontrollorgan (i andre land er dette ikke tillatt) og at personell har roller i begge systemer. Men vi må drive dette slik at vi ikke havner i konfliktsituasjoner mellom rollene. Det er utfordrende da mange kunder gjerne vil har reparert med en gang. Så det ene øyeblikket er du kontrollør, det neste er du reparatør. Det er heller ingen hemmelighet at verkstedene lever av reparasjoner etter blant annet EU kontroller.

Derfor er det viktig for oss å ha rett pris på kontrollen.

Hvorfor det?

Vi ønsker ikke å bli mistenkeliggjort for følgende:

«å lokke biler inn på våre verksteder med billig EU-kontroll, og dernest håpe på at vi finner mange feil og mangler som vi kan hente inn pengene vi akkurat har tapt»

Derfor kan du være trygg på følgende hos oss:

Vi vil alltid utføre korrekte kontroller til riktig pris!

Du bør også vite om oss:

  • Vi har riktig verktøy og utstyr, og vi betaler for det
  • Våre lokaler er moderne og tidsriktige med alle fasiliteter
  • Vi har HMS og gode betingelser for våre ansatte, i god Norsk tradisjon
  • Vårt utsyr er alltid kalibrert i forhold til gjeldene regler
  • Kvalitetssikringssystemet vårt er oppdatert og i henhold til kravene fra Statens vegvesen
  • Kontrollørene er utdannet og har nødvendig opplæring og trening i å utøve kontrollen
  • Vår Interne kontroll er satt bort til et eksternt internasjonalt kvalitetssikringsselskap (KBV)
  • Statens vegvesen gjennomfører flere stikkprøver hos oss hvert år

Så hos oss koster en EU-kontroll 895,- og tar ca. 50 minutter

Og da sover både du og jeg godt om natta!

Det er innafor!

Les mer om vår EU-kontroll >>