Ditt lokale bilverksted!

Frister for bytte til vinterdekk

I tiden 15. november til 31. mars er det påbudt med rene vinterdekk på kjøretøy over 3500 kg totalvekt.

Kjøretøy med totalvekt lavere enn 3500 kg har ikke krav til rene vinterdekk.

Men kravene til dekk er:

  • dekkene skal være i god stand med tilstrekkelig veigrep
  • tilpasset kjøretøyet og kjøreforholdene – uansett årstid
  • at dekkene har riktig merking og mønsterdybde

Mønsterdybde sommer og vinter

På vintertid: 1. november til og med første søndag etter 2. påskedag = 3 millimeter mønsterdybde

(For Nordland, Troms og Finnmark gjelder kravet til minimum 3 millimeter mønsterdybde fra og med 16. oktober til og med 30. april.)

På sommertid: Fra første søndag etter 2. påskedag til 1. november = minimum 1,6 millimeter

(*) For å sikre tilstrekkelig veigrep, må bilen ha vinterdekk med eller uten pigger, kjetting eller liknende – også utenfor tidsperiodene nevnt ovenfor.