Ditt lokale bilverksted!

Miljøfyrtårn er et anerkjent og effektivt verktøy for sertifisering og miljøledelse, som hjelper virksomheter å lykkes med grønn omstilling.

Sørum Bilservice ferdigstilte i 2019 sin sertifiseringsprosess for Miljøfyrtårn som Mekonomen Bilverksted. Styrets leder Frank Martinsen, sammen med alle ansatte la ned en stor jobb i dette og involverte seg på alle nivåer. Alle ansatte synes det var en spennende og interessant reise, og ser frem til fortsatt å drive videre som Miljøfyrtårnsertifisert. I de neste årene skal bedriften levere på sine miljømål og fremlegge årsrapporter på dette.

Her kan du lese vår årlige miljørapport: https://rapportering.miljofyrtarn.no/stats/139687

Ønsker du å forsikre deg om at den bilverkstedtjenesten du kjøper er i henhold til arbeidsmiljø, forurensningslover og kildesortering?

Vi ønsker velkommen til Sørum Bilservice – vi tar vårt miljøansvar på alvor!