Ditt lokale bilverksted!

I 2018 startet Sørum sin sertifiseringsprosess for Miljøfyrtårn for Riis Bilglassverksted og Mekonomen Bilverksted. Styrets leder Frank Martinsen har sammen med alle ansatte lagt ned en stor jobb i dette og har involvert seg på alle nivåer. Alle ansatte synes det har vært en spennende og interessant reise, og ser frem til å drive videre som Miljøfyrtårnsertifisert. I de neste årene skal bedriften levere på sine miljømål og fremlegge årsrapporter på dette.

Ønsker du å forsikre deg om at den bilverkstedtjenesten du kjøper er i henhold til arbeidsmiljø, forurensningslover og kildesortering?

Vi ønsker velkommen til Sørum Bilservice – vi tar vårt miljøansvar på alvor!