Ditt lokale bilverksted!

Nye lokaler januar 2022

Sørum Bilservice kommer i nye lokaler på Sørumsand.

Vi gleder oss 😃! Flyttingen over i nye lokaler har så smått begynt, men det er ennå mye som skal på plass….Håper å være helt på plass i begynnelsen av 2022! Mer info kommer når vi vet innflyttingsdato.